Khai sinh

Standard

Ngày đầu tiên làm quen với wordpress.com, mất nhiều thời gian hơn mình tưởng.  Lại thấy mình lạc hậu quá thể. Thế giới nó thông dụng lắm rồi, trong khi mình lại đang mò mẫm. Thôi thì cố gắng, không ai biết tất cả.

Advertisements